Advies 695: Onduidelijk hoe het begrip ‘referentieproject’ moet worden uitgelegd. En mogelijke vermenging van eisen?

Aanbesteder heeft het transparantiebeginsel geschonden door niet voldoende duidelijk te zijn over de wijze waarop het begrip ‘referentieproject’ moet worden uitgelegd, waardoor ondernemer in de veronderstelling kon verkeren dat het ingediende referentieproject zou volstaan voor het aantoonbaar ‘NOM’ kunnen ontwerpen. De Commissie acht de klacht gegrond. Daarmee komt de Commissie niet meer toe aan de verdere inhoudelijke behandeling van de klacht. Tevens merkt de Commissie op dat aanbesteder met het betreffende gunningscriterium een gunningseis lijkt te gebruiken die in wezen verband houdt met de beoordeling van de geschiktheid van inschrijver.