Advies 692: Honorarium voor ontwerpopdracht gegeven, maar geen definitieve bouwsom voor het te realiseren werk: ontwerpopdracht onvoldoende bepaald?

De Commissie verklaart de twee klachtonderdelen waaruit de klacht bestaat ongegrond. De definitieve bouwsom kan een belangrijk element zijn voor het bepalen van de omvang van een ontwerpopdracht, maar de omvang kan ook aan de hand van andere richtinggevende elementen worden bepaald. Ondernemer heeft onvoldoende onderbouwd waarom de overige elementen in dit geval ontoereikend zouden zijn. Het tweede klachtonderdeel (over de hoogte van het honorarium) is eveneens onvoldoende onderbouwd.