Advies 719: Verwijzing in technische specificaties naar bijzondere werkwijze van één specifieke ondernemer

Ondernemer uit vier (spoed)klachten. Het eerste klachtonderdeel acht de Commissie gegrond. Het voorwerp van de opdracht, de levering van glasvezel versterkt kunststof bruggen, rechtvaardigt weliswaar de verwijzing in de specificaties naar de bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor de geoctrooieerde technologie van één ondernemer, maar aanbesteder heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de opdracht aan de hand van normen, functionele en/of prestatie-eisen onmogelijk zou zijn (artikel 2.76 lid 1, 3 en 4 Aw 2012).

De Commissie staakt de behandeling van klachtonderdelen 2 en 3, omdat de Commissie op grond in klachtonderdeel 1 heeft geoordeeld dat aanbesteder de aanbesteding op deze wijze niet kan voortzetten. Klachtonderdeel 2 betreft testen om aan te tonen dat aan de specificaties wordt voldaan, klachtonderdeel 3 de proportionaliteit van een gunningscriterium. Met het oog op het bewerkstelligen van een leereffect wijdt de Commissie wel enkele overwegingen aan de in klachtonderdeel 2 en 3 aan de orde gestelde aspecten.

De Commissie acht klachtonderdeel 4 gegrond. Aanbesteder heeft erkend dat hij niet volgens de aanbestedingsregels heeft gehandeld.