Advies 698: Samenvoeging vanwege een belang buiten de scope van de opdracht is onnodig

Ondernemer klaagt, met een verwijzing naar Advies 680, dat de motivering van de samenvoeging is gestoeld op consistentie in de uitvoering (één tolk voor het gehele traject), maar de onderhavige opdracht ziet op het aangaan van een overeenkomst met één intermediair. Het met de samenvoeging beoogde doel wordt dus niet bereikt door de samenvoeging, omdat dat doel buiten de scope van de opdracht ligt. Aanbesteders hebben niet op deze stelling van ondernemer gereageerd. Onder die omstandigheden ziet de Commissie geen reden af te wijken van haar eerdere overweging uit Advies 680 en verklaart zij de klacht gegrond.