Advies 729: Onvoldoende gelijk speelveld

De Commissie oordeelt dat de zittende leverancier wordt bevoordeeld door de eisen die de aanbesteder stelt. Aanbesteder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de maatregelen die hij heeft getroffen de voordelen van de zittende leverancier voldoende hebben geneutraliseerd, waardoor andere inschrijvers niet onnodig worden belemmerd in het doen van een concurrerende inschrijving. De klacht is gegrond.