Advies 712: Intrekken gunningsbeslissing inhuuropdracht uitgezet binnen een DAS

Dit advies gaat over de vraag of aanbesteder de regels van het aanbestedingsrecht heeft geschonden bij het intrekken van de gunningsbeslissing van een inhuuropdracht en het opnieuw in de markt zetten van de offerteaanvraag. De offerteaanvraag is door aanbesteder uitgezet binnen het dynamisch aankoopsysteem. Het eerste klachtonderdeel acht de Commissie gegrond. Het is niet is uitgesloten dat bij het intrekken van de gunningsbeslissing aan ondernemer sprake is geweest van favoritisme of willekeur. De Commissie staakt de behandeling van klachtonderdeel 2 en acht klachtonderdeel 3 ongegrond.