Advies 714: Onterecht beroep op uitzondering technische redenen

De Commissie is van oordeel dat aanbesteder de opdracht onterecht onderhands heeft gegund. Aanbesteder heeft onvoldoende aangetoond dat slecht één ondernemer geschikt zou zijn om de opdracht uit te voeren, en dat sprake zou zijn van ‘technische redenen’. Dit onderdeel van de klacht acht de Commissie gegrond.

Ook is de Commissie van oordeel dat aanbesteder niet had kunnen kiezen voor een langere looptijd van de raamovereenkomst dan de wettelijk voorgeschreven maximale looptijd. Aanbesteder heeft geen motivering gegeven voor zijn keuze. Dit onderdeel van de klacht acht de Commissie tevens gegrond.