Advies 717: Geen sprake van het delen van (bedrijfs)vertrouwelijke informatie en de motivering kan de beslissing om de aanbesteding in te trekken dragen.

Het is de Commissie niet gebleken dat aanbesteder (bedrijfs)vertrouwelijke informatie uit de inschrijving van ondernemer met een concurrent van ondernemer heeft gedeeld. De in de mededeling van de gunningsbeslissing opgenomen tabel bevat geen (bedrijfs)vertrouwelijke informatie omdat deze informatie openbaar te raadplegen is. Daarnaast is niet gebleken dat aanbesteder de antwoorden van ondernemer op gestelde verificatievragen heeft gedeeld met een concurrent van ondernemer. Het klachtonderdeel is ongegrond.

De Commissie is van oordeel dat de door de aanbestedende dienst gegeven motivering de beslissing om de aanbesteding in te trekken kan dragen. Het component ‘scherm’ kan op meerdere (niet onaannemelijke) manieren uitgelegd worden, waardoor het de Commissie aannemelijk voorkomt dat niet iedere redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijver voornoemd component op dezelfde wijze uitlegt. Het klachtonderdeel is ongegrond.