Advies 710: Inschrijving terecht terzijde gelegd, mocht aanbesteder afgaan op informatie website?

Dit advies gaat over een opdracht tot het leveren van smartphones. De Commissie acht het eerste klachtonderdeel van ondernemer ongegrond. Op het moment van inschrijving kon niet worden vastgesteld dat ondernemer kon voldoen aan de eis. Omdat de eis een knock-out karakter heeft, is de Commissie het met aanbesteder eens dat de inschrijving terzijde moest worden gelegd.

Verder gaat dit advies over de vraag of aanbesteder mocht afgaan op informatie op de website van de fabrikant. De Commissie acht dit tweede klachtonderdeel gegrond. De Commissie is van oordeel dat aanbesteder, alvorens ondernemer uit te sluiten, de op de website gevonden informatie had moeten verifiëren bij ondernemer. Het derde klachtonderdeel acht de Commissie ongegrond omdat ondernemer dit klachtonderdeel onvoldoende heeft onderbouwd.