Advies 721: Onterecht beroep op uitzondering technische redenen

Dit advies gaat over een aankondiging van vrijwillige transparantie van aanbesteder waarin hij het voornemen kenbaar maakt de opdracht voor een geïntegreerd softwarepakket HRM en Financiën onderhands te gunnen aan één specifieke ondernemer. De Commissie is van oordeel dat aanbesteder onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat alleen ondernemer X wegens technische redenen geschikt zou zijn om de opdracht uit te voeren. De Commissie acht de klacht gegrond.

Hoewel ondernemer hierover niet heeft geklaagd, wijdt de Commissie enkele overwegingen aan de vraag of aanbesteder op juiste wijze een ex ante bekendmaking heeft gedaan. De Commissie overweegt dat dit niet het geval is. De ex ante bekendmaking voldoet niet aan de voorwaarden van artikel 4.16 lid 1 jo. artikel 4.17 Aw 2012.