8e periodieke rapportage commissie van aanbestedingsexperts 1 maart 2020 - 1 maart 2021

Dit is de achtste jaarrapportage van de Commissie van
Aanbestedingsexperts (hierna ook: CvAE). Deze jaarrapportage
heeft betrekking op de periode 1 maart 2020 tot 1 maart 2021.