Tijdschrift Aanbestedingsrecht en staatssteun

Over dit onderwerp is een artikel verschenen in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun van de hand van onze secretaris, Tineke van Houten.