Documenten - Documenten

397 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Advies 645: Disproportionele allocatie risico’s

De klacht ziet op een Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst inzake het verrichten van diensten ...

Advies | 24-09-2021

Advies 642: SROI-eis niet gesteld ter bevoordeling specifieke onderneming

De klacht ziet op een aanbesteding volgens de procedure voor sociale en andere specifieke diensten. Aanbesteder heeft de ...

Advies | 15-09-2021

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht?

De Commissie brengt geen kosten in rekening voor de behandeling van een klacht.

Vraag en antwoord

Worden adviezen gepubliceerd?

De Commissie maakt het advies geanonimiseerd (eventueel ingekort) openbaar op deze website. Publicatie vindt in beginsel plaats ...

Vraag en antwoord

Hoe brengt de Commissie advies uit?

Op basis van de informatie waarover de Commissie beschikt, brengt de Commissie haar oordeel uit over de gegrondheid van de klacht ...

Vraag en antwoord

Is de Wet openbaarheid bestuur (Wob) van toepassing op de Commissie?

De Commissie is geen bestuursorgaan. De Wet openbaarheid bestuur (Wob) is dan ook niet van toepassing.

Vraag en antwoord

Wat moet ik doen als er toch een kort geding gestart wordt, of als de klacht niet meer bestaat?

Partijen zijn verplicht de Commissie onmiddellijk op de hoogte te stellen als een klacht niet meer bestaat of door de rechter in ...

Vraag en antwoord

Wanneer wordt een expert ingezet?

De (vice)voorzitter besluit of bij de behandeling van een specifieke klacht experts worden betrokken en zo ja, welke. Zij betrekt ...

Vraag en antwoord

Wanneer wordt er bemiddeld?

De voorzitter beoordeelt bij elke klacht of deze geschikt is voor bemiddeling. Indien dit het geval is worden klager en beklaagde ...

Vraag en antwoord

Is behandeling vertrouwelijk?

De Commissie behandelt de klacht en de bijbehorende stukken vertrouwelijk en verspreidt deze niet verder dan nodig is voor de ...

Vraag en antwoord