Benoeming mr. dr. A.J. van Heeswijck tot Commissielid

Per 15 september 2023 is mr. dr. A.J. van Heeswijck (Arthur) benoemd tot lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Arthur van Heeswijck (1983) is vanaf 2008 werkzaam als advocaat. In 2015 heeft hij zijn eigen praktijk opgericht en werkt hij als zelfstandig advocaat onder de naam Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat.

Meer informatie over de samenstelling van de Commissie vindt u hier.