Samenstelling Commissie

De Commissie van Aanbestedingsexperts bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en een commissielid.

Voorzitter: mr. G.R. Werkman-Bouwkamp (Geke)

Beroepsachtergrond

Geke Werkman-Bouwkamp (1976) werkt vanaf 2014 als zelfstandig aanbestedingsjurist in Groningen. Geke studeerde Nederlands Recht aan de RUG (2000) en Europees aanbestedingsrecht aan de Grotius Academie (2018). Geke is begonnen als bedrijfsjurist in de bouwsector, eerst bij een landelijk ingenieursbureau en later bij een regionaal aannemingsbedrijf. In 2005 heeft zij de overstap gemaakt naar de opleiding HBO-Rechten (Hanzehogeschool) als docent en onderzoeker. Als lid van het lectoraat Inkoopmanagement heeft zij diverse onderzoeken uitgevoerd, onder meer op het terrein van social return on investment en m.b.t. maatschappelijk toegevoegde waarde die aanbestedende diensten kunnen hebben voor hun regio. Geke verzorgt nog steeds de colleges aanbestedingsrecht in de minor inkoopmanagement.

Sinds de oprichting in 2013 is Geke als branche-expert verbonden aan de Commissie van Aanbestedingsexperts en heeft zij meegewerkt aan diverse adviezen. Daarnaast is zij bestuurslid van het Inkoopplatform Noord-Nederland, een samenwerkingsverband dat zich richt op het duurzaam versterken van de regionale economie. Tevens is zij binnen dit platform voorzitter van de Tafel Juridisch. Geke verzorgt regelmatig cursussen en (inhouse)workshops m.b.t. inkoop en aanbestedingen en geeft met veel plezier les aan de leergang aanbestedingsrecht voor inkopers aan de VU.

Ervaring

Als zelfstandig gevestigd aanbestedingsjurist werkt Geke meestal voor aanbestedende diensten, soms voor ondernemers aan inschrijverszijde. Als projectjurist is zij daarbij verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van de inkoopopdracht. Zo is zij enkele jaren betrokken geweest bij de Rijksoverheidsaanbestedingen voor datacentermiddelen, begeleidt zij architecten- en aannemersselecties voor (school)gebouwen en wordt zij vaak ingezet door aanbestedende diensten m.b.t. juridische review van diverse aanbestedingsstukken. Geke werkt graag samen met inkopers aan doelmatige inkoopopdrachten binnen alle domeinen en denkt graag mee in de vorming van aanbestedingsstrategieën. Van het inkopen van dienstverlening tot versterkingsopgaven in het aardbevingsgebied, van sociale vraagstukken tot circulaire opgaven, van onderdrempelige opdrachten voor  werken tot geïntegreerde bouwcontracten.

Vicevoorzitter: mr. M.C. Pinto (Matanja)

Matanja Pinto (1977) werkt sinds 2005 als advocaat. In 2015 heeft hij mede aan de basis gestaan van de oprichting van //DVLP advocaten te Amsterdam, waar hij werkzaam is als advocaat, gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. Daarnaast promoveert hij momenteel aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp ‘Free Will and Private Law’.

Matanja studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden (afgestudeerd: 2004). Hij publiceert regelmatig en in verschillende tijdschriften over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Matanja is co-auteur van de standaardwerken ‘Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht’ van Kluwer en ‘Commentaar Aanbestedingsrecht’ van Sdu. Ook doceert Matanja frequent over het aanbestedingsrecht, onder andere aan de Universiteit van Utrecht en de Grotius Academie. Matanja is met veel enthousiasme co-host van ‘Bestek - de aanbestedingspodcast’.

Matanja heeft in zijn loopbaan diverse aanbestedende diensten en inschrijvers bijgestaan in vrijwel alle sectoren en over zeer uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Van rechtszaken over de reikwijdte van de rechtsbescherming bij aanbestedingen tot omvangrijke IT-outsourcings en van het sociaal domein tot openbaar vervoer.

Voordat Matanja werd benoemd tot vicevoorzitter heeft hij de Commissie een jaar lang bijgestaan als secretaris.

Commissielid: mr. drs. T.H. Chen (Tsong Ho)

Huidige functies en activiteiten

Mr. drs. T.H. (Tsong Ho) Chen (1950) heeft vanaf 2012 gewerkt als zelfstandig adviseur op gebied van aanbestedingen. Daarvoor was hij advocaat bij BarentsKrans, legal advisor bij LogicaCMG, IT-consultant bij CMG en docent wiskunde in het voortgezet onderwijs. Sinds april 2019 werkt hij weer als advocaat, ditmaal bij TeekensKarstens advocaten notarissen.

Naast zijn adviespraktijk besteedt Tsong aandacht aan het verzorgen van colleges en workshops, onder meer voor de Grotius Academie.

Tsong Ho Chen is lid van de redactie van Tijdschrift Aanbestedingsrecht en publiceert regelmatig over aanbestedingsrecht, met als speciale aandachtsgebieden gunningscriteria, beoordelingsmodellen en strategische inschrijvingen.

Opleiding en publicaties

Tsong Ho Chen studeerde zuivere wiskunde aan de Universiteit Leiden en volgde tijdens zijn loopbaan als docent wiskunde een avondstudie rechten (civiel). Als IT-consultant volgde hij diverse trainingen op gebied van computertalen, databases en service management (C, Cobol, Uniface, SQL, Oracle, ITIL). Sinds 2005 heeft hij talrijke artikelen gepubliceerd over aanbestedingsrecht. In diverse van die artikelen bespreekt hij de wiskundige achtergronden van beoordelingsmodellen en het verband tussen beoordelingsmodellen en strategische inschrijvingen. In opdracht van PIANOo heeft hij een Beste PKV Handreiking voor inkopers geschreven.

Belangrijkste projecten

Tsong heeft ruime ervaring met advisering van zowel aanbestedende diensten als marktpartijen en heeft als consultant meerdere inkooptrajecten begeleid. Zo heeft hij als IT-consultant en Legal Advisor van LogicaCMG geadviseerd bij inschrijven op vele aanbestedingen, waaronder grote aanbestedingen van UWV, Belastingdienst, ministeries, P-Direkt, GovUnited en de Waterschappen. Als advocaat is hij opgetreden in vele kort gedingen voor o.a. Océ, HTM en SAP. Als advocaat en later zelfstandig adviseur heeft hij HTM intensief begeleid bij de aanbesteding voor levering van trams en vele aanbestedingen van opdrachten als renovatie van een remise, revisie van draaistellen, inhuur van externe medewerkers, civiele werken, telefonie, railonderhoud en levering van een nieuw betaalsysteem. Daarnaast heeft hij onder meer geadviseerd bij de aanbesteding van de levering van smartcards voor de Rijkspas, de levering van IT-infrastructuur voor P-Direkt, de prijsvraag voor het ontwerp van het stadhuis in Leudal, de curatieve zorg voor COA, de renovatie van het Koningin Julianaplein in Vaals en de inkoop van ICT hardware door de Rijksoverheid. Ook heeft hij diverse deskundigenrapporten geschreven in het kader van aanbestedingsgeschillen.

nb.:

Met verslagenheid heeft de Commissie kennis genomen van het overlijden afgelopen dinsdag 30 mei 2023 van haar zeer gewaardeerde collega, mr. drs. Tsong Ho Chen.

Tsong Ho Chen was sinds 2013 betrokken als expert bij de Commissie en werd in 2015 door de toenmalige minister benoemd als Commissielid. Tsong is bij heel veel adviezen betrokken geweest en zijn inbreng was van waarde bij de behandeling van iedere klacht: de ene keer kwam zijn wiskundige achtergrond geweldig van pas bij het doorgronden van een relatieve beoordelingsmethode, de andere keer ontdekte hij met zijn feilloze logica een redeneerfout. Altijd wist hij snel tot de kern te komen en de lijn van een advies in enkele simpele punten te vatten. Hij had plezier in het ontrafelen van een klacht en wist ook vaak aan de hand van diverse voorbeelden de verschillende kanten van een klacht te belichten. Tsong was een fijn persoon om mee samen te werken: hij dacht snel en werkte snel, stond altijd klaar voor de Commissie en bracht verrassende inzichten. Verschillende leden van de Commissie koesteren bovendien warme herinneringen aan het uitstekende pianospel van Tsong en zijn liefde voor muziek en opera.

De Commissie kende de afgelopen jaren veel wisselingen in haar leden, maar de constante en stabiele factor was Tsong. Hij had nog veel plannen voor de toekomst, waarbij hij zich ook graag voor de Commissie wilde blijven inzetten. Niet alleen de Commissie verliest een pijler, ook in de aanbestedingspraktijk zal zijn scherpe blik worden gemist.

De gedachten van de Commissie gaan uit naar de familie van Tsong.