Samenstelling Commissie

De Commissie van Aanbestedingsexperts bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en een commissielid.

Voorzitter: mr. G.R. Werkman-Bouwkamp (Geke)

Beroepsachtergrond

Geke Werkman-Bouwkamp (1976) werkt vanaf 2014 als zelfstandig aanbestedingsjurist in Groningen. Geke studeerde Nederlands Recht aan de RUG (2000) en Europees aanbestedingsrecht aan de Grotius Academie (2018). Geke is begonnen als bedrijfsjurist in de bouwsector, eerst bij een landelijk ingenieursbureau en later bij een regionaal aannemingsbedrijf. In 2005 heeft zij de overstap gemaakt naar de opleiding HBO-Rechten (Hanzehogeschool) als docent en onderzoeker. Als lid van het lectoraat Inkoopmanagement heeft zij diverse onderzoeken uitgevoerd, onder meer op het terrein van social return on investment en m.b.t. maatschappelijk toegevoegde waarde die aanbestedende diensten kunnen hebben voor hun regio. Geke verzorgt nog steeds de colleges aanbestedingsrecht in de minor inkoopmanagement.

Sinds de oprichting in 2013 is Geke als branche-expert verbonden aan de Commissie van Aanbestedingsexperts en heeft zij meegewerkt aan diverse adviezen. Daarnaast is zij bestuurslid van het Inkoopplatform Noord-Nederland, een samenwerkingsverband dat zich richt op het duurzaam versterken van de regionale economie. Tevens is zij binnen dit platform voorzitter van de Tafel Juridisch. Geke verzorgt regelmatig cursussen en (inhouse)workshops m.b.t. inkoop en aanbestedingen en geeft met veel plezier les aan de leergang aanbestedingsrecht voor inkopers aan de VU.

Ervaring

Als zelfstandig gevestigd aanbestedingsjurist werkt Geke meestal voor aanbestedende diensten, soms voor ondernemers aan inschrijverszijde. Als projectjurist is zij daarbij verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van de inkoopopdracht. Zo is zij enkele jaren betrokken geweest bij de Rijksoverheidsaanbestedingen voor datacentermiddelen, begeleidt zij architecten- en aannemersselecties voor (school)gebouwen en wordt zij vaak ingezet door aanbestedende diensten m.b.t. juridische review van diverse aanbestedingsstukken. Geke werkt graag samen met inkopers aan doelmatige inkoopopdrachten binnen alle domeinen en denkt graag mee in de vorming van aanbestedingsstrategieën. Van het inkopen van dienstverlening tot versterkingsopgaven in het aardbevingsgebied, van sociale vraagstukken tot circulaire opgaven, van onderdrempelige opdrachten voor  werken tot geïntegreerde bouwcontracten.

Vicevoorzitter: mr. M.C. Pinto (Matanja)

Matanja Pinto (1977) werkt sinds 2005 als advocaat. In 2015 heeft hij mede aan de basis gestaan van de oprichting van //DVLP advocaten te Amsterdam, waar hij werkzaam is als advocaat, gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. Daarnaast promoveert hij momenteel aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp ‘Free Will and Private Law’.

Matanja studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden (afgestudeerd: 2004). Hij publiceert regelmatig en in verschillende tijdschriften over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Matanja is co-auteur van de standaardwerken ‘Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht’ van Kluwer en ‘Commentaar Aanbestedingsrecht’ van Sdu. Ook doceert Matanja frequent over het aanbestedingsrecht, onder andere aan de Universiteit van Utrecht en de Grotius Academie. Matanja is met veel enthousiasme co-host van ‘Bestek - de aanbestedingspodcast’.

Matanja heeft in zijn loopbaan diverse aanbestedende diensten en inschrijvers bijgestaan in vrijwel alle sectoren en over zeer uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Van rechtszaken over de reikwijdte van de rechtsbescherming bij aanbestedingen tot omvangrijke IT-outsourcings en van het sociaal domein tot openbaar vervoer.

Voordat Matanja werd benoemd tot vicevoorzitter heeft hij de Commissie een jaar lang bijgestaan als secretaris.

Commissielid: mr. dr. A.J. van Heeswijck (Arthur)

Arthur van Heeswijck (1983) is vanaf 2008 werkzaam als advocaat. In 2015 heeft hij zijn eigen praktijk opgericht en werkt hij als zelfstandig advocaat onder de naam Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat.

Arthur heeft zich vanaf het begin van zijn loopbaan beziggehouden met aanbestedingsrecht. Hij heeft veel ervaring opgedaan met aanbestedingen in uiteenlopende sectoren (werken, leveringen en diensten). Hij adviseert over aanbestedingsrechtelijke vraagstukken en procedeert in aanbestedingsgeschillen. Hij staat zowel aanbesteders als ondernemers bij.

Arthur is in 2007 cum laude afgestudeerd in Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen met als hoofdrichtingen privaatrecht en staats- en bestuursrecht. In 2014 is hij aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het onderwerp rechtsbescherming bij aanbestedingen. Hij publiceert regelmatig annotaties en artikelen in tijdschriften en is co-auteur van het standaardwerk ‘Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht’.