Binnen welke termijn kunt u een advies verwachten?

De termijn waarbinnen de commissie een advies uitbrengt hangt af van de hoeveelheid klachten die zij onder zich heeft. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft momenteel 14 klachten in behandeling. Hiervan is/zijn er 2 spoedeisend.

Lees hier verder.