Binnen welke termijn kunt u een advies verwachten?

De termijn waarbinnen de commissie een advies uitbrengt hangt af van de hoeveelheid klachten die zij onder zich heeft. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft momenteel 8 klachten in behandeling. Hiervan is/zijn er 0 spoedeisend. Dit bericht is bijgewerkt op 3 mei 2024.

Lees hier verder.