Aan welke voorwaarden moet een klacht voldoen?

Een klacht kan worden ingediend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De klacht is voorgelegd aan de wederpartij (een brief/mail met daarin het woord “klacht”).
  • De wederpartij heeft van de klager een redelijke termijn gekregen om te reageren op de klacht.
  • De klacht is voldoende gemotiveerd.
  • De klacht is voldoende onderbouwd met duidelijke verwijzing naar (aanbestedings)stukken
  • De klacht is niet reeds bij de rechter in behandeling.