Hoe dien ik een klacht in?

U dient een klacht in via het klachtenformulier op de website.

In het formulier:

  • geeft u informatie over de klager zelf en over de partij tegen wie de klacht zich richt (de “beklaagde”);
  • geeft u informatie over de wijze waarop de klacht bij de beklaagde is neergelegd;
  • geeft u informatie over de aanbesteding waar de klacht betrekking op heeft;
  • beschrijft u uw klacht;
  • motiveert u uw klacht.
  • voegt u alle relevante informatie toe die naar uw mening noodzakelijk is om de klacht goed te kunnen behandelen.