Hoe verloopt de behandeling van een klacht?

Eerst wordt aan de beklaagde een reactie gevraagd op de ingediende klacht. Als deze reactie ontvangen is kan de Commissie overgaan tot het opstellen van het advies. Als er voor de Commissie nog onduidelijkheden zijn, kan zij nog vragen stellen aan klager of beklaagde.