Is de Wet openbaarheid bestuur (Wob) van toepassing op de Commissie?

De Commissie is geen bestuursorgaan. De Wet openbaarheid bestuur (Wob) is dan ook niet van toepassing.