Kan ik als aanbestedende dienst ook een klacht indienen tegen een ondernemer?

Dat kan. De klacht moet dan betrekking hebben op gedragingen van een ondernemer tijdens een aanbestedingsprocedure.