Wanneer kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan zowel tijdens als na afloop van een aanbestedingsprocedure worden ingediend. U kunt ook een klacht indienen wanneer u van mening bent dat er onterecht geen aanbestedingsprocedure is gevoerd.