Wanneer wordt een expert ingezet?

De (vice)voorzitter besluit of bij de behandeling van een specifieke klacht experts worden betrokken en zo ja, welke. Zij betrekt alleen experts bij de behandeling van een specifieke klacht die in verband daarmee onafhankelijk en onpartijdig zijn.