Wat is de doorlooptijd van een klacht?

Het is niet aan te geven hoe veel tijd er gemoeid is met de behandeling van een klacht. De Commissie streeft naar een balans tussen snelheid en zorgvuldigheid. Daarbij maakt de Commissie een onderscheid tussen klachten waarbij een advies nog een rol kan spelen in de betreffende aanbestedingsprocedure en klachten waarbij dat niet het geval is. Het spoedeisend belang bij een snelle afhandeling van een bepaalde klacht kan dan ook tot gevolg hebben dat klachten niet op volgorde van binnenkomst worden behandeld.