Wie kan een klacht indienen?

Klachten kunnen worden ingediend door

  • een ondernemer die inschrijft of wil inschrijven op een opdracht;
  • een brancheorganisatie namens een ondernemer;
  • een aanbestedende organisatie.

U kunt niet anoniem een klacht indienen.