Worden adviezen gepubliceerd?

De Commissie maakt het advies geanonimiseerd (eventueel ingekort) openbaar op deze website. Publicatie vindt in beginsel plaats nadat de aanbestedingsprocedure is beëindigd. De Commissie kan besluiten publicatie achterwege te laten.