Wordt elke ingediende klacht in behandeling genomen?

Als een ingediende klacht niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, wordt de klacht niet in behandeling genomen. Daarnaast kan de voorzitter besluiten een klacht niet in behandeling te nemen onder andere als de behandeling van de klacht onvoldoende bijdraagt aan de doelen van de Commissie. Hiervan kan ook sprake zijn wanneer er geen of weinig mogelijkheden zijn voor een effectieve rol van de Commissie.