Over de Commissie

De  Commissie van Aanbestedingsexperts is ingesteld door de minister van Economische Zaken om de kwaliteit van het plaatsen van overheidsopdrachten in Nederland te verbeteren. De taken, samenstelling en werkwijze van de Commissie zijn beschreven in het Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts.

Taak Commissie

De Commissie heeft de taak te bemiddelen tussen partijen bij klachten in verband met een aanbesteding en het geven van niet- bindende adviezen naar aanleiding van klachten in verband met een aanbesteding.

De Commissie werkt onafhankelijk en onpartijdig.

Contactgegevens

T 0703797480
E info@commissievanaanbestedingsexperts.nl