Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

364 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Advies 480: De verplichte inzet van bepaalde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de locatie-eis voor de productielocatie zijn beide discriminatoir

De klacht ziet op een Europese procedure van de concurrentiegerichte dialoog voor raamovereenkomsten voor de productie en ...

Advies | 21-12-2018

Advies 501: Verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege overschrijden maximaal toegestane aantal woorden?

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor diensten voor ...

Advies | 14-12-2018

Advies 494 : Verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege overschrijden maximaal toegestane aantal woorden?

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor diensten voor ...

Advies | 14-12-2018

Advies 485: Verwezen naar merken “of gelijkwaardig”, terwijl functionele omschrijving opdracht mogelijk was; deugdelijke grond intrekking aanbesteding

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor het geheel of gedeeltelijk leveren van ...

Advies | 29-11-2018

Advies 479: Zijn de inschrijvingen van ondernemers terecht door aanbesteder terzijde gelegd?

De klacht betreft een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor advieswerkzaamheden die zien ...

Advies | 01-10-2018

Advies 477: Beoordeling van de inschrijving en motivering van de mededeling van de gunningsbeslissing.

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten betreffende het actualiseren en ...

Advies | 28-09-2018

Advies 464: Gebruikerstest was wel zorgvuldig, maar de motivering van de uitslag is ondeugdelijk.

Beklaagde heeft op 20 maart 2017 een Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één onderneming voor ...

Advies | 28-09-2018

Advies 465: Beroep op technische bekwaamheid van een derde mocht niet na inschrijving gedaan worden.

Beklaagde heeft op 12 december 2013 een nationale openbare procedure aange-kondigd voor een concessie voor diensten met ...

Advies | 27-09-2018

Advies 473: Is de inschrijving van ondernemer ten onrechte ongeldig verklaard?

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst met betrekking tot het leveren en ...

Advies | 10-09-2018

Advies 456: Abnormaal lage prijs? Beklaagde geeft verkeerde uitleg van de inhoud van de opdracht.

Beklaagde heeft op 6 november 2017 een aantal ondernemingen een uitnodiging tot het doen van een inschrijving gestuurd voor een ...

Advies | 15-08-2018