Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

364 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Advies 484 : Is de offerte tijdig per e-mail ingediend?

Tussen de aanbesteder en de ondernemer is een raamovereenkomst tot stand gekomen. De klacht ziet op een nadere offerteaanvraag ...

Advies | 27-02-2019

Advies 487: De selectiemethodiek is niet proportioneel

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor het ontwerpen van een ...

Advies | 27-02-2019

Advies 499: Te lage bovengrens voor de prijs?

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor ...

Advies | 22-02-2019

Advies 488: Opdracht voor het beheer van investeringsfondsen ten onrechte niet aanbesteed?

De klacht ziet op een opdracht voor het beheer van een tweetal investeringsfondsen die andere fondsen voeden, waaruit vervolgens ...

Advies | 22-02-2019

Advies 495: Uitvoeringseis dat het papier moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor leveringen van drukwerk. ...

Advies | 12-02-2019

Advies 505: Bij indiening van een klacht moet een ondernemer erop letten dat hij tijdig en voldoende onderbouwd klaagt

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor het inrichten en exploiteren van het Centraal ...

Advies | 01-02-2019

Advies 472: Nader kwalitatief gunningscriterium ‘Levenscyclusanalyse (LCA)’ in strijd met transparantiebeginsel?

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van bedrijfskleding. Het gunningscriterium dat ...

Advies | 25-01-2019

Advies 492: Locatie-eis: geen strijd met het proportionaliteitsbeginsel

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor vrachtvervoer ...

Advies | 25-01-2019

Advies 497: Medewerkers niet verplicht om dienstreizen via de opdrachtnemer te boeken

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor buitenlandse ...

Advies | 14-01-2019

Advies 482: Nadere gunningscriteria niet bekendgemaakt in aankondiging opdracht, maar in Nota van Inlichtingen – in strijd met art. 2.115 AW 2012 en art. 3.6.2. ARW 2016

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor werken voor de realisatie van een haven. ...

Advies | 21-12-2018