Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

394 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
Sorteren op:
 1. Advies 688: Vallen álle overspanningswerkzaamheden onder bestaand onderhoudscontract?

  Nee. De scope van het onderhoudscontract moet zo worden uitgelegd, dat daaronder niet alle overspanningswerkzaamheden vallen. ...

  Advies | 27-03-2023

 2. Advies 685: Verhoging tarief niet vanwege onvoorziene omstandigheid

  Omdat de verhoging van het minimumtarief niet het gevolg is van een omstandigheid van externe aard, komt aanbesteder geen beroep ...

  Advies | 21-03-2023

 3. Advies 681: Onvoldoende motivering voor geheimhouding inhoud en verstrekking opdracht

  Aanbesteder heeft een opdracht met een geraamde waarde boven de Europese drempelwaarde geheim verklaard en onderhands gegund aan ...

  Advies | 09-03-2023

 4. Advies 677: Verplichting tot handhaving onduidelijke eis? Niet vast te stellen of sprake is van wezenlijke wijziging.

  Ondernemer klaagt dat aanbesteder de in de aanbesteding geëiste leverplicht had moeten handhaven tijdens de uitvoering. ...

  Advies | 02-02-2023

 5. Advies 687: Motivatie van de gunningsbeslissing voldoet op onderdelen niet.

  De Commissie oordeelt dat de motivatie van de door ondernemer behaalde score op twee open vragen de toets aan de hogere ...

  Advies | 26-01-2023

 6. Advies 673: Motivering clusterverbod

  Hoewel aanbesteder in beginsel autonoom iedere door hem relevant geachte reden moet kunnen laten gelden bij het samenvoegen van ...

  Advies | 23-12-2022

 7. Advies 679: Geen schending van transparantiebeginsel door onduidelijk beoordelingskader en onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing

  Klachtonderdeel 1: Geen schending transparantiebeginsel door onduidelijk beoordelingskader omdat de onduidelijke wijze van ...

  Advies | 22-12-2022

 8. Advies 684: Vragen door ondernemer ten onrechte onbeantwoord gelaten door aanbesteder en belangrijkste voorwaarden van de opdracht niet aanzienlijk gewijzigd.

  Voor één van de drie vragen geldt dat de vraag te laat is gesteld. Voor een tweede vraag geldt dat ondernemer onvoldoende ...

  Advies | 14-12-2022

 9. Advies 680: Motivering van beslissing tot samenvoegen opdrachten onvoldoende

  Ondernemer, een kleine MKB'er, klaagt dat aanbesteder de opdrachten voor tolkdiensten van 2 verschillende organisaties onnodig ...

  Advies | 08-11-2022

 10. Advies 669: Beroep op artikel 2.32 Aw (ontbreken mededinging wegens technische redenen) slaagt niet.

  Geen sprake van het ontbreken van een redelijk alternatief of substituut en de mededinging ontbreekt als gevolg van een ...

  Advies | 28-10-2022