Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

409 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
Sorteren op:
 1. Advies 670: Geen verplichting verlenging inschrijftermijn, geen sprake van onttrekking Richtlijn

  De wijzigingen ten aanzien van de meervoudig onderhands aanbesteedde opdracht, die aanbesteder bij nota van inlichtingen bekend ...

  Advies | 21-07-2022

 2. Advies 672: geen betrekking Aw 2012, wel leereffect

  Omdat de klacht op een open-house procedure ziet, heeft de Commissie de behandeling gestaakt. De klacht had geen betrekking op ...

  Advies | 21-07-2022

 3. Advies 665: Geen schending clusterverbod, mogelijk onvoldoende toezicht op energieloket

  Ondernemer klaagt over het toezicht dat aanbesteder houdt op de werkwijze van een energieloket. Het energieloket zou niet op ...

  Advies | 21-07-2022

 4. Advies 663: Beoordelingssystematiek leidt mogelijk tot te subjectieve beoordelingen, puntentoekenning niet onbegrijpelijk

  De beoordelingssystematiek laat ruimte voor subjectiviteit en daarom worden er hogere eisen gesteld aan de motivering van de ...

  Advies | 21-07-2022

 5. Advies 661 en 664: Schending verplichting tot motivering keuze voor procedure en toegelaten ondernemer

  Ondernemer heeft twee klachten ingediend over aanbesteders (beide speciale-sectorbedrijven) die onderhands certificaten ...

  Advies | 07-07-2022

 6. Advies 666: Inschrijving op SAS-procedure terecht ongeldig verklaard

  De klacht ziet op een Europese procedure voor sociale en andere specifieke diensten voor het sluiten van raamovereenkomsten met ...

  Advies | 20-05-2022

 7. Advies 668: Discriminatoir subgunningscriterium

  Het toekennen van meer punten aan een bepaald certificaat in het kader van een gunningscriterium is vergelijkbaar met het ...

  Advies | 28-04-2022

 8. Advies 658: Gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd

  Uit de motivering blijkt niet welke gevolgen voor de score de beoordelingscommissie aan haar bevindingen heeft verbonden. ...

  Advies | 15-04-2022

 9. Advies 660: Uitsluiting combinaties niet deugdelijk gemotiveerd

  De gegeven motivering maakt niet duidelijk waarom de financiële- en vertragingsrisico’s bij combinaties groter zouden zijn dan ...

  Advies | 23-03-2022

 10. Advies 659: Risico dat niet wordt gegund aan economisch meest voordelige inschrijver

  Omdat slechts een klein deel van de totale out-of-pocket kosten van de aanbesteder (alleen de fee en niet het tarief van de ...

  Advies | 17-02-2022