Uitgebrachte adviezen

Uitgebrachte adviezen

358 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Advies 594: Bepaling verwerkersovereenkomst niet proportioneel

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren van mobiele ...

Advies | 27-08-2020

Advies 585: Geoorloofde wijziging implementatiedatum als gevolg van de coronacrisis

Deze klacht gaat over de uitvoering van een overheidsopdracht voor de implementatie en het technisch beheer (inclusief innovatie) ...

Advies | 21-08-2020

Advies 568: Onvoldoende motivering voor gunning op laagste prijs

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor diensten voor ...

Advies | 20-08-2020

Advies 591: Aanbesteder heeft ten onrechte procedure voor sociale en andere specifieke diensten gevolgd

De klacht ziet op een procedure voor sociale en andere specifieke diensten voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor ...

Advies | 18-08-2020

Advies 523: Gegronde klachten tegen selectiecriteria bij ontwerpopdracht

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsop-dracht voor ontwerpdiensten voor de herontwikkeling ...

Advies | 14-08-2020

Advies 587: Abnormaal lage inschrijving wegens een te lage inschatting van de voor de uitvoering benodigde tijd

De aanbesteder heeft een Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren ...

Advies | 12-08-2020

Advies 552: Transparantiebeginsel van toepassing op financiële herschikkingen tijdens uitvoering raamovereenkomsten in het sociaal domein

De gemeente heeft in 2016 een inkoopprocedure gehouden voor het sluiten van raamovereenkomsten met meerdere ondernemers voor ...

Advies | 10-08-2020

Advies 524: Motivering beslissing om de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen, houdt stand

De inkoopbehoefte van de aanbesteder bestond uit de levering van een zogenoemde enterprise search engine. Om in die behoefte te ...

Advies | 10-08-2020

Advies 572: Ten onrechte geen effectieve rechtsbescherming geboden bij meervoudig onderhandse procedure

De aanbesteder heeft een meervoudig onderhandse procedure gehouden voor een overheidsopdracht voor het leveren van ...

Advies | 10-08-2020

Advies 537: Inschrijving terecht ongeldig omdat te laat over eis is geklaagd

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor werken voor de renovatie van ...

Advies | 31-07-2020