Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

405 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
Sorteren op:
 1. Advies 712: Intrekken gunningsbeslissing inhuuropdracht uitgezet binnen een DAS

  Dit advies gaat over de vraag of aanbesteder de regels van het aanbestedingsrecht heeft geschonden bij het intrekken van de ...

  Advies | 11-04-2024

 2. Advies 729: Onvoldoende gelijk speelveld

  De Commissie oordeelt dat de zittende leverancier wordt bevoordeeld door de eisen die de aanbesteder stelt. Aanbesteder heeft ...

  Advies | 15-03-2024

 3. Advies 705: Aanbesteder komt geen beroep toe op in artikel 2.18 lid 3 Aw 2012 bedoelde percelenregeling

  De Commissie is van oordeel dat er sprake is van een kunstmatige samenvoeging van de aan ondernemer X gegunde opdracht tot het ...

  Advies | 05-03-2024

 4. Advies 701: Motivering splitsingsgebod

  Op 12 maart 2024  heeft de Commissie advies 701 gepubliceerd. Per abuis heeft de Commissie een overweging uit een eerder advies ...

  Advies | 05-03-2024

 5. Advies 698: Samenvoeging vanwege een belang buiten de scope van de opdracht is onnodig

  Ondernemer klaagt, met een verwijzing naar Advies 680, dat de motivering van de samenvoeging is gestoeld op consistentie in de ...

  Advies | 05-03-2024

 6. Advies 719: Verwijzing in technische specificaties naar bijzondere werkwijze van één specifieke ondernemer

  Ondernemer uit vier (spoed)klachten. Het eerste klachtonderdeel acht de Commissie gegrond. Het voorwerp van de opdracht, de ...

  Advies | 01-03-2024

 7. Advies 704: Klachten over inhuuropdracht voor een adviseur onder een dynamisch aankoopsysteem

  Aanbesteder heeft een inhuuropdracht voor een adviseur uitgevraagd onder een dynamisch aankoopsysteem. Ondernemer uit acht ...

  Advies | 21-12-2023

 8. Advies 703: Had aanbesteder de opdracht Europees moeten aanbesteden?

  De Commissie oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat de geraamde waarde van de opdracht gelijk aan of hoger is dan het ...

  Advies | 21-12-2023

 9. Advies 692: Honorarium voor ontwerpopdracht gegeven, maar geen definitieve bouwsom voor het te realiseren werk: ontwerpopdracht onvoldoende bepaald?

  De Commissie verklaart de twee klachtonderdelen waaruit de klacht bestaat ongegrond. De definitieve bouwsom kan een belangrijk ...

  Advies | 21-12-2023

 10. Advies 695: Onduidelijk hoe het begrip ‘referentieproject’ moet worden uitgelegd. En mogelijke vermenging van eisen?

  Aanbesteder heeft het transparantiebeginsel geschonden door niet voldoende duidelijk te zijn over de wijze waarop het begrip ...

  Advies | 06-12-2023