Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

364 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Advies 666: Inschrijving op SAS-procedure terecht ongeldig verklaard

De klacht ziet op een Europese procedure voor sociale en andere specifieke diensten voor het sluiten van raamovereenkomsten met ...

Advies | 20-05-2022

Advies 668: Discriminatoir subgunningscriterium

Het toekennen van meer punten aan een bepaald certificaat in het kader van een gunningscriterium is vergelijkbaar met het ...

Advies | 28-04-2022

Advies 658: Gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd

Uit de motivering blijkt niet welke gevolgen voor de score de beoordelingscommissie aan haar bevindingen heeft verbonden. ...

Advies | 15-04-2022

Advies 660: Uitsluiting combinaties niet deugdelijk gemotiveerd

De gegeven motivering maakt niet duidelijk waarom de financiële- en vertragingsrisico’s bij combinaties groter zouden zijn dan ...

Advies | 23-03-2022

Advies 659: Risico dat niet wordt gegund aan economisch meest voordelige inschrijver

Omdat slechts een klein deel van de totale out-of-pocket kosten van de aanbesteder (alleen de fee en niet het tarief van de ...

Advies | 17-02-2022

Advies 656: Reikwijdte motivering gunningsbeslissing

De klacht betreft een nationale openbare aanbesteding voor postdiensten waarop het ARW 2016 van toepassing is verklaard. ...

Advies | 07-02-2022

Advies 652: Onrechtmatige beoordelingsmethodiek en weigering tenderkostenvergoeding

De klacht van de brancheorganisatie ziet op de aanbesteding van een overeenkomst met een architect. De Commissie verklaart één ...

Advies | 06-12-2021

Advies 650: Motivering toereikend, aanbesteder heeft te beschrijven kwaliteitsaspecten duidelijk benoemd in aanbestedingsstukken

Aanbesteder beoogt een geïntegreerd contract te sluiten met een aannemer en zoekt met deze aanbesteding een bouwmanager die het ...

Advies | 09-11-2021

Advies 648: Meer is niet altijd beter en nadere gunningscriteria bekendmaken bij aankondiging

De klacht van de brancheorganisatie ziet op de aanbesteding van een overeenkomst met een architect. Twee klachtonderdelen ...

Advies | 20-10-2021

Advies 649: Klacht motivering niet naleven splitsingsgebod gegrond

Ondernemer klaagt erover dat de betrokken Europese openbare aanbesteding zowel ziet op het leveren van elektriciteit als het ...

Advies | 20-10-2021