Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

402 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
Sorteren op:
 1. Advies 705: Aanbesteder komt geen beroep toe op in artikel 2.18 lid 3 Aw 2012 bedoelde percelenregeling

  De Commissie is van oordeel dat er sprake is van een kunstmatige samenvoeging van de aan ondernemer X gegunde opdracht tot het ...

  Advies | 05-03-2024

 2. Advies 698: Samenvoeging vanwege een belang buiten de scope van de opdracht is onnodig

  Ondernemer klaagt, met een verwijzing naar Advies 680, dat de motivering van de samenvoeging is gestoeld op consistentie in de ...

  Advies | 05-03-2024

 3. Advies 719: Verwijzing in technische specificaties naar bijzondere werkwijze van één specifieke ondernemer

  Ondernemer uit vier (spoed)klachten. Het eerste klachtonderdeel acht de Commissie gegrond. Het voorwerp van de opdracht, de ...

  Advies | 01-03-2024

 4. Advies 704: Klachten over inhuuropdracht voor een adviseur onder een dynamisch aankoopsysteem

  Aanbesteder heeft een inhuuropdracht voor een adviseur uitgevraagd onder een dynamisch aankoopsysteem. Ondernemer uit acht ...

  Advies | 21-12-2023

 5. Advies 703: Had aanbesteder de opdracht Europees moeten aanbesteden?

  De Commissie oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat de geraamde waarde van de opdracht gelijk aan of hoger is dan het ...

  Advies | 21-12-2023

 6. Advies 692: Honorarium voor ontwerpopdracht gegeven, maar geen definitieve bouwsom voor het te realiseren werk: ontwerpopdracht onvoldoende bepaald?

  De Commissie verklaart de twee klachtonderdelen waaruit de klacht bestaat ongegrond. De definitieve bouwsom kan een belangrijk ...

  Advies | 21-12-2023

 7. Advies 695: Onduidelijk hoe het begrip ‘referentieproject’ moet worden uitgelegd. En mogelijke vermenging van eisen?

  Aanbesteder heeft het transparantiebeginsel geschonden door niet voldoende duidelijk te zijn over de wijze waarop het begrip ...

  Advies | 06-12-2023

 8. Advies 706: Aanbesteder heeft voldaan aan onderzoeksplicht naar lage inschrijfsom.

  Ook als sprake zou zijn van een abnormaal lage inschrijving van de winnaar, zou dat niet leiden tot een verplichting tot ter ...

  Advies | 20-11-2023

 9. Advies 699: Opdracht valt niet onder scope van raamovereenkomst en voorwaarden van raamovereenkomst zijn onvoldoende bepaald

  De Commissie is van oordeel dat aanbesteder onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de opdracht tot het leveren van een ...

  Advies | 20-11-2023

 10. Advies 697: Geen sprake van duidelijk grensoverschrijdend belang.

  De Commissie mist omstandigheden die bij een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden de balans doen doorslaan naar ...

  Advies | 20-11-2023