Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

409 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
Sorteren op:
 1. Advies 721: Onterecht beroep op uitzondering technische redenen

  Dit advies gaat over een aankondiging van vrijwillige transparantie van aanbesteder waarin hij het voornemen kenbaar maakt de ...

  Advies | 14-06-2024

 2. Advies 710: Inschrijving terecht terzijde gelegd, mocht aanbesteder afgaan op informatie website?

  Dit advies gaat over een opdracht tot het leveren van smartphones. De Commissie acht het eerste klachtonderdeel van ondernemer ...

  Advies | 13-06-2024

 3. Advies 717: Geen sprake van het delen van (bedrijfs)vertrouwelijke informatie en de motivering kan de beslissing om de aanbesteding in te trekken dragen.

  Het is de Commissie niet gebleken dat aanbesteder (bedrijfs)vertrouwelijke informatie uit de inschrijving van ondernemer met een ...

  Advies | 31-05-2024

 4. Advies 714: Onterecht beroep op uitzondering technische redenen

  De Commissie is van oordeel dat aanbesteder de opdracht onterecht onderhands heeft gegund. Aanbesteder heeft onvoldoende ...

  Advies | 29-04-2024

 5. Advies 712: Intrekken gunningsbeslissing inhuuropdracht uitgezet binnen een DAS

  Dit advies gaat over de vraag of aanbesteder de regels van het aanbestedingsrecht heeft geschonden bij het intrekken van de ...

  Advies | 11-04-2024

 6. Advies 729: Onvoldoende gelijk speelveld

  De Commissie oordeelt dat de zittende leverancier wordt bevoordeeld door de eisen die de aanbesteder stelt. Aanbesteder heeft ...

  Advies | 15-03-2024

 7. Advies 705: Aanbesteder komt geen beroep toe op in artikel 2.18 lid 3 Aw 2012 bedoelde percelenregeling

  De Commissie is van oordeel dat er sprake is van een kunstmatige samenvoeging van de aan ondernemer X gegunde opdracht tot het ...

  Advies | 05-03-2024

 8. Advies 701: Motivering splitsingsgebod

  Op 12 maart 2024  heeft de Commissie advies 701 gepubliceerd. Per abuis heeft de Commissie een overweging uit een eerder advies ...

  Advies | 05-03-2024

 9. Advies 698: Samenvoeging vanwege een belang buiten de scope van de opdracht is onnodig

  Ondernemer klaagt, met een verwijzing naar Advies 680, dat de motivering van de samenvoeging is gestoeld op consistentie in de ...

  Advies | 05-03-2024

 10. Advies 719: Verwijzing in technische specificaties naar bijzondere werkwijze van één specifieke ondernemer

  Ondernemer uit vier (spoed)klachten. Het eerste klachtonderdeel acht de Commissie gegrond. Het voorwerp van de opdracht, de ...

  Advies | 01-03-2024