Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

405 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
Sorteren op:
 1. Advies 669: Beroep op artikel 2.32 Aw (ontbreken mededinging wegens technische redenen) slaagt niet.

  Geen sprake van het ontbreken van een redelijk alternatief of substituut en de mededinging ontbreekt als gevolg van een ...

  Advies | 28-10-2022

 2. Advies 676: Klacht over 'te luxe' technische specificaties ongegrond

  Een aanbesteder heeft enerzijds een ruime beoordelingsmarge bij het formuleren van de technische specificaties van een opdracht. ...

  Advies | 26-10-2022

 3. Advies 662: Toelatingsprocedure of aanbestedingsprocedure?

  Aan de orde is de vraag of een inkoopprocedure kwalificeert als een toelatingsprocedure of een aanbestedingsprocedure. Is sprake ...

  Advies | 26-10-2022

 4. Advies 671: Geen disproportionele kwalificaties, geen onredelijke risicotoerekening, geen onjuiste of onredelijke risicoallocatie

  Ondernemer klaagt op 9 onderdelen over drie aanbestedingen onder een erkenningsregeling voor het sluiten van een overeenkomst ...

  Advies | 05-10-2022

 5. Advies 667: Proportionaliteit omvangseis referentieproject

  De Commissie is van mening dat de omvangseisen die toezien op de hoogte van de gestelde waarde van de referentieopdracht(en) (in ...

  Advies | 20-09-2022

 6. Advies 674: Onacceptabele beperking van de markt en onjuiste kwalificatie soort opdracht? Opdracht onvoldoende bepaald, heraanbesteding ligt in de rede.

  Ondernemer heeft onvoldoende concreet onderbouwd of bij de inkoop van risicodragend projectmanagement de markt onacceptabel wordt ...

  Advies | 21-07-2022

 7. Advies 670: Geen verplichting verlenging inschrijftermijn, geen sprake van onttrekking Richtlijn

  De wijzigingen ten aanzien van de meervoudig onderhands aanbesteedde opdracht, die aanbesteder bij nota van inlichtingen bekend ...

  Advies | 21-07-2022

 8. Advies 672: geen betrekking Aw 2012, wel leereffect

  Omdat de klacht op een open-house procedure ziet, heeft de Commissie de behandeling gestaakt. De klacht had geen betrekking op ...

  Advies | 21-07-2022

 9. Advies 665: Geen schending clusterverbod, mogelijk onvoldoende toezicht op energieloket

  Ondernemer klaagt over het toezicht dat aanbesteder houdt op de werkwijze van een energieloket. Het energieloket zou niet op ...

  Advies | 21-07-2022

 10. Advies 663: Beoordelingssystematiek leidt mogelijk tot te subjectieve beoordelingen, puntentoekenning niet onbegrijpelijk

  De beoordelingssystematiek laat ruimte voor subjectiviteit en daarom worden er hogere eisen gesteld aan de motivering van de ...

  Advies | 21-07-2022