Overzicht van de uitgebrachte adviezen

Overzicht van de uitgebrachte adviezen

364 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Advies 523: Gegronde klachten tegen selectiecriteria bij ontwerpopdracht

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsop-dracht voor ontwerpdiensten voor de herontwikkeling ...

Advies | 14-08-2020

Advies 587: Abnormaal lage inschrijving wegens een te lage inschatting van de voor de uitvoering benodigde tijd

De aanbesteder heeft een Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren ...

Advies | 12-08-2020

Advies 552: Transparantiebeginsel van toepassing op financiële herschikkingen tijdens uitvoering raamovereenkomsten in het sociaal domein

De gemeente heeft in 2016 een inkoopprocedure gehouden voor het sluiten van raamovereenkomsten met meerdere ondernemers voor ...

Advies | 10-08-2020

Advies 524: Motivering beslissing om de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen, houdt stand

De inkoopbehoefte van de aanbesteder bestond uit de levering van een zogenoemde enterprise search engine. Om in die behoefte te ...

Advies | 10-08-2020

Advies 572: Ten onrechte geen effectieve rechtsbescherming geboden bij meervoudig onderhandse procedure

De aanbesteder heeft een meervoudig onderhandse procedure gehouden voor een overheidsopdracht voor het leveren van ...

Advies | 10-08-2020

Advies 537: Inschrijving terecht ongeldig omdat te laat over eis is geklaagd

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor werken voor de renovatie van ...

Advies | 31-07-2020

Advies 548: Verklaring aanbesteden en verklaring van de belastingdienst van later datum dan inschrijving

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot een project ...

Advies | 24-07-2020

Advies 553: Niet alle beoordelingsaspecten vóór inschrijving bekendgemaakt

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor het bijstellen van het ...

Advies | 20-07-2020

Advies 550: Niet transparant dat sprake was van een meervoudig onderhandse procedure

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor het geven van een training ...

Advies | 17-07-2020

Advies 544: Niet voldaan aan ervaringseis Senior Back-end Developer in een complexe Agile/Scrum omgeving

De aanbesteder heeft een dynamisch aankoopsysteem (DAS) ingesteld voor de inhuur van extern personeel. Onder het DAS heeft de ...

Advies | 16-07-2020