Documenten - Documenten

400 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Waarover kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over het handelen of nalaten van een aanbestedende organisatie, maar alleen als dat handelen of ...

Vraag en antwoord

Aan welke voorwaarden moet een klacht voldoen?

Een klacht kan worden ingediend als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De klacht is voorgelegd aan de wederpartij (een ...

Vraag en antwoord

Schort een klacht de aanbestedingsprocedure op?

De indiening van een klacht schort de aanbestedingsprocedure niet op.

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan zowel tijdens als na afloop van een aanbestedingsprocedure worden ingediend. U kunt ook een klacht indienen ...

Vraag en antwoord

Wie kan een klacht indienen?

Klachten kunnen worden ingediend door een ondernemer die inschrijft of wil inschrijven op een opdracht; een brancheorganisatie ...

Vraag en antwoord

Advies 636: Vooringenomenheid aanbesteder en niet voldoen winnaar onvoldoende onderbouwd

De klacht ziet op een overheidsopdracht binnen een Dynamisch Aankoopsysteem voor de inhuur van een interim-directeur. Ondernemer ...

Advies | 02-09-2021

Advies 628: Disproportionele eis: gunning én implementatie binnen afgelopen 3 jaar

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor diensten voor een SaaS Student Informatie Systeem (SIS). In die procedure ...

Advies | 27-08-2021

Advies 635: Aanbesteder heeft raamcontractanten niet verboden in te schrijven als hoofd- en onderaannemer

De klacht ziet op een nadere offerteaanvraag onder raamcontractanten die zijn gecontracteerd naar aanleiding van een Europese ...

Advies | 25-08-2021

Advies 639: Schending motiveringsplicht

De klacht betreft een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst (met één ondernemer) voor leveringen van ...

Advies | 25-08-2021

Advies 602: Klacht over inschrijfvergoeding structuurontwerp gegrond en over honorariumplafond ongegrond

De klacht betreft een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor architectendiensten ten behoeve van de ...

Advies | 15-07-2021