Documenten - Documenten

446 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Advies 674: Onacceptabele beperking van de markt en onjuiste kwalificatie soort opdracht? Opdracht onvoldoende bepaald, heraanbesteding ligt in de rede.

  Ondernemer heeft onvoldoende concreet onderbouwd of bij de inkoop van risicodragend projectmanagement de markt onacceptabel wordt ...

  Advies | 21-07-2022

 2. Advies 670: Geen verplichting verlenging inschrijftermijn, geen sprake van onttrekking Richtlijn

  De wijzigingen ten aanzien van de meervoudig onderhands aanbesteedde opdracht, die aanbesteder bij nota van inlichtingen bekend ...

  Advies | 21-07-2022

 3. Advies 672: geen betrekking Aw 2012, wel leereffect

  Omdat de klacht op een open-house procedure ziet, heeft de Commissie de behandeling gestaakt. De klacht had geen betrekking op ...

  Advies | 21-07-2022

 4. Advies 665: Geen schending clusterverbod, mogelijk onvoldoende toezicht op energieloket

  Ondernemer klaagt over het toezicht dat aanbesteder houdt op de werkwijze van een energieloket. Het energieloket zou niet op ...

  Advies | 21-07-2022

 5. Advies 663: Beoordelingssystematiek leidt mogelijk tot te subjectieve beoordelingen, puntentoekenning niet onbegrijpelijk

  De beoordelingssystematiek laat ruimte voor subjectiviteit en daarom worden er hogere eisen gesteld aan de motivering van de ...

  Advies | 21-07-2022

 6. Advies 661 en 664: Schending verplichting tot motivering keuze voor procedure en toegelaten ondernemer

  Ondernemer heeft twee klachten ingediend over aanbesteders (beide speciale-sectorbedrijven) die onderhands certificaten ...

  Advies | 07-07-2022

 7. Kamerbrief bij negende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts

  Jaarverslag | 03-06-2022

 8. Advies 666: Inschrijving op SAS-procedure terecht ongeldig verklaard

  De klacht ziet op een Europese procedure voor sociale en andere specifieke diensten voor het sluiten van raamovereenkomsten met ...

  Advies | 20-05-2022

 9. Advies 668: Discriminatoir subgunningscriterium

  Het toekennen van meer punten aan een bepaald certificaat in het kader van een gunningscriterium is vergelijkbaar met het ...

  Advies | 28-04-2022

 10. Commissie van Aanbestedingsexperts Toegankelijkheidsverklaring

  Toegankelijkheidsverklaring Commissie van Aanbestedingsexperts

  Rapport | 27-04-2022